BEN MUAYENESİ

BEN MUAYENESİ

Paylaş:

Bu terim sıradan benlerden farklı görünüme sahip olan, yani “atipik” görünen benler için kullanılan bir terimdir. Bazen bu görünüşleri nedeniyle Atipik ben (nevüs) olarak adlandırılsalar da en sık kullanılan isim displastik nevüstür.

Displastik benler doğuştan ortaya çıkar mı?

Displastik benler, doğumda ortaya çıkan benler değillerdir. Bir kişide ailesel (aile içinde farklı bireylerde) olabileceği gibi ailede başka bireylerde olmaksızın da ortaya çıkabilir. Sayıları bir tane olabileceği gibi çok sayıda da olabilir.

Displastik Benler Nasıl Tanınır?

Dermatologlar görünüm olarak displastik ben düşündükleri durumlarda biyopsiye ihtiyaç duyabilirler. Cerrahi olarak alınan ben, patoloji bölümlerinde mikroskop altında incelenip, displastik bene ait özelliklerin dokuda da izlenmesi tanıyı kesinleştirir. İnceleyen patolog mikroskopik olarak atipik özelliklerin derecelendirilmesini yapabilir. Bu bilgileri de dermatolog, hastasının takibini planlarken kullanabilir.

Bu benler nerelerde bulunurlar?

En sık gövde ve sırtta yerleşirler. Ailesel olanlar sıklıkla ergenlik dönemine kadar belirirlerse de genel olarak her yaşta ortaya çıkabilirler.

Displastik Benler Nasıl Görünür?

• Görünüş olarak doğumsal olmayan diğer sıradan benlerden daha büyüktürler.

• Çapları 5-6 mm’in üzerindedir.

• Asimetrik olabilirler (beni iki ayrı eksende üst üste katladığınızda simetrik değildir).

• Ben içinde açık ve koyu kahve renkli alanlar olabilir. • Şekil olarak deriden kabarık olanları veya deri ile aynı seviyede olanları mevcut olabilir.

• Deriden kabarık olmayan benin orta kısmında kabarık bir alan olabilir. Deriden kabarık olmayan kısmı yumurtanın beyazı, ortadaki kabarık olan kısmı ise yumurtanın sarısı olarak düşünürsek, böyle bir görüntü “Sahanda Yumurta” olarak tarif edilebilir

Displastik benlerin varlığı melanom gelişimi için daha mı risklidir?

Var olan bir displastik benden melanom gelişimi olasılığı oldukça nadirdir. Beklenen özellik, displastik benin de diğer sıradan benler gibi erişkin dönemde aynı kalması ve değişim göstermemesidir. Ancak değişim varlığında melanom gelişimi söz konusu olabilir. Bilgilerimize göre, bu benlere sahip kişilerin normal deri üzerinde gelişebilecek melanom riskleri displastik beni olmayan kişilere göre daha yüksektir. Yani displastik beni olan bireylerde ben üzerinden gelişmesinden çok, normal deriden gelişebilecek melanom riski daha fazladır.

Her displastik ben cerrahi olarak çıkarılmalı mıdır?

Hayır. Bu benler iyi huyludur. Gereksiz cerrahi masraflarına ve hastalarda oluşabilecek izlere engel olmak için sadece tanı güçlüğü olan veya melanomun ayırt edilemediği durumlarda benlerin cerrahi olarak çıkarılması düşünülmelidir. Ayrıca varolan tüm displastik benlerin çı- karılması hastada normal deride gelişebilecek melanom riskini azaltmamaktadır.

Displastik beni olan bireyler takip edilmeli midir?

Evet. Displastik benlerin varlığı tespit edilen kişilerin takip edilmesindeki amaç, displastik benlerde gelişebilecek değişiklikleri takip etmek ve yeni gelişebilecek melanomu erken tespit etmektir. Dermatologlar tarafından kişide var olan diğer melanom gelişim riskleri de düşünülerek 3 ay ile 1 yıl arasındaki kontrol süreleri ile hastalar takip edilirler. Bu takiplerde belli aralıklarla tüm vücut fotoğraflaması ve gerekirse dermoskopik inceleme (derinin ışık ve büyütme sistemleriyle incelenmesi) yapılır.

Displastik benleri olan hastaların uyması gereken tedbirler var mıdır?

Hayat boyu güneşten korunma ile ilgili önlemlere uyması, yılda en az iki kez kendini muayene etmesi ve dermatologun belirlediği aralıklarda ve dönemlerde kontrole gitmesi uygun olur.

Bilgi ve Danışma Formu

Ziyaretçi Yorumları

Meslek hayatı boyunca çok sayıda yurt içi ve yurt dışı eğitim kongreleri sempozyumlar ve estetik kozmetik dermatoloji alanında kurslara katılmıştır. Uzman Doktor Sevda Demirbulak 2022 yılı itibari ile siz değerli danışanlarına ve hastalarına kendi kliniğinde hizmet vermektedir.